Kategorier
Community English Python

Join the Python Community!

Python is a fascinating language. It’s a programming language, yes, but it’s also a language that is gaining traction outside the ”traditional” programming community.

Yesterday I had the pleasure of attending a Python meetup in Stockholm. The topics included;

  • Behind the Scenes of tox: The Journey of Rewriting a Python Tool with Over 10 Million Monthly Downloads: Jürgen Gmach
  • How to make a game if you have 8 LEDs and a joystick: Elisha Damsker (in picture)

As always hosted by the wonderful Kushal Das at Sunet, Tulegatan 11.

The beauty of this Meetup group is that it requires no previous knowledge of Python in order to get value from the meetings. Kushal is a very open minded host that manages to get us feeling very comfortable together even though everyone has different skill sets. Of course you need to be interested in IT & Programming but that’s it, all questions are considered to be good questions as long as you’re engaged in the topic at hand.

The Python community is part of the Open Source community. As such, much depends on volunteers in order for it to work. Jürgen Gmach has a day job at the company that develops Ubuntu, a Linux distribution, and committs free time to maintain the popular Tox software.

Elisha Damsker told us a great story on how to easily combine a joystick, a Raspberry Pi equivalent computer as well as 8 LED-lamps into a functioning game.

The Python community is part of the Open Source community. As such, much depends on volunteers in order for it to work. Jürgen Gmach has a day job at the company that develops Ubuntu, a Linux distribution, and commits free time to maintain the popular Tox software. 

So join a Meetup group, engage in the community, and maybe I see you there!

Kategorier
Erbjudande GA4 Tagging Utbildning Webbinarium

Server-Side-Tagging för GA4

Är du intresserad av att lära dig mer om Server Side Tagging? Anmäl dig till mitt kostnadsfria möte nu på fredag 2/2 klockan 12! Helt kostnadsfritt och självklart följer du det här på webben!

Anmäl dig på mejladress: info@lennartsvanberg.com!
(P.S. Glöm inte att tipsa ditt nätverk om mötet)

Kategorier
English Graphs News

Graph Technology kills Relationships

Graphs can be a beautiful piece of Technology

Thursday the 16th of March Neo4j hosted Graphsummit in Stockholm. I fortunately attended this event in order to learn more about the company as well as its technology.

There were about 100 of us in the audience that learned from companies such as Försäkringskassan & Volvo how graphs are used to revolutionize different industries.

Graphs are an ancient idea of combining different points of interest into a map. The easiest graph representation for me is that classical crime scene investigation by a detective trying to map out all possible suspects;

Who killed the dead victim?

I learned that Google’s ranking algorithm is based on graph technology. The more important a page you have, the more relationships it has and the higher it becomes in Google’s ranking.

Neo4j is based on a Swedish invention to build databases in a completely different way than it traditionally has. Instead of putting data into cells that are part of tables it’s put into nodes that have relationships to other nodes. The user interface is graphic so it’s easy to change these relationships at any given moment.

Graph Technology “kills” relationships is a title to attract your attention. However, as I learned throughout the day by practitioners at for example Scania they see graphs as a complement to traditional relational databases. There is also room for nosql databases in a large technology stack because of its benefits with unstructured data.

At the end of the day I got to practice Neo4j using a dataset of European railway stations. By applying this dataset to a sandbox in Neo4j we could eventually create a beautiful dashboard in their recently launched application called NeoDash. Now, we could easily find the quickest routes from one station to another in Europe using graph technology.

I talked to the solution architect Marco De Luca after the conference in which he told me that from dataset to a functional solution in Neo4j it took him two working days to program. The most time consuming aspect was to get the dataset into a functional pattern.

If you haven’t already started to learn about Graphs, it’s due time for you to start!

Kategorier
English Personal

My best (and worst) decision

One of Swedens first Enterprise Resource Planning-systems

At the age of 14 I started programming. It was the best decision of my life. At the age of 21, after creating one of Sweden’s first programs for running a business, I stopped.

Until today, I’ve had my doubts about the decision to stop programming. I know exactly the reason why I stopped at the time. I saw myself staring into a terminal for the rest of my life and I dreaded it.

So I went to Business School, had the time of my life, and thought that to stop programming had been a blessing. I became a much more sociable person, learned about becoming a more emotionally intelligent person (at least I hope so), and met so many interesting people. My past didn’t matter, because as an adult business had become my passion, so I should make good money in my career.

To give a bit more context to my rationality about quitting programming it hardly existed any job opportunities in the beginning of the 1990’s. Computers that could run any serious programs were very expensive so the small community that needed programmers worked only for really large companies or the government.

Today, and for the past 25 years, the need for programmers has just exploded. Business people are always in demand but in relation to the number of programmers needed I made the worst career choice possible. If I had continued my programming career the last thing I would have thought about was potential shortages of jobs.

So, why am I writing this blog post now? Well, it turns out that I still love programming. This past weekend I’ve started to pick up Python.

Guess what, my old programming skills are still there.

I don’t know anything about the future, however, one thing has become clear; I need programming in my life!

Kategorier
10-steg

Är du lönsam min vän?

Lönsamhet krävs om vi skall överleva!

Vi lever i osäkra tider. Enda säkra sättet att överleva är att veta om vi är lönsamma. Men vad är då lönsamhet?

Ja, enkelt uttryckt är att det skall kosta mindre att göra det vi gör än vad kostar att sälja det, inklusive allt. Ju mer komplexa projekt vi gör, desto svårare att beräkna lönsamhet. Ett aktuellt exempel i Stockholm blir Slussen-projektet som nu beräknas bli 286% dyrare än ursprungligen beräknat.

Ett samhällsekonomiskt projekt beräknas utifrån samhällsnyttan kontra kostnaden och många gånger undertrycks kostnaderna samtidigt som nyttan överdrivs. Vad samhällsnytta är definieras godtyckligt vid projektstart medan kostnaderna, ja dessa blir faktiska då vi anlitar privata företag vilka måste få betalt för deras utgifter. Att vi i Sverige ej lyckas med att korrekt beskriva kostnader innan vi drar igång samhällsekonomiskt avancerade projekt har idag blivit ett inbyggt systemfel som verkar omöjligt att åtgärda. Detta leder i sin tur att allmänheten blir ännu mer skeptisk till nya samhällsekonomiska projekt då vi vet att dessa leder till baksmällor.

Hur åtgärdar vi då detta systemfel så att vi kan göra saker, små såväl som stora saker, med lönsamhet? Jo, det är genom att ha bättre sätt att analysera vad vi tänker oss att göra innan vi gör det. Med hjälp av den absolut senaste analysmetodiken, där mina 10-steg är ett sätt, kan vi steg för steg gå igenom samtliga aspekter av vad vi vill uppnå och göra beräkningar.

Min analysmetod handlar om att bli branschvinnare, vad kostar det dig att bli bäst i branschen? Stegen borrar ner i varje detalj från erbjudande-fasen till eventuella innovationers möjlighet att leda till en dominans i din bransch. Tag gärna en kontakt så berättar jag mer om hur mycket det skulle kosta att bli bäst!

Kategorier
Utbildning

Tajming är allt!

När du gör något - se till att tajmingen är rätt!
Är du i rätt tid min vän?

Att vara i rätt tid med sin satsning är den enskilt viktigaste faktorn för att lyckas. Det var slutsatsen venture cap-bolaget Sequoia drog efter att ha genomlyst flertalet av investeringarna som gjorts.

Idéer har vi många, vissa bra och vissa dåliga, så självklart har idén betydelse. Teamet, eller sammansättningen av personerna, som genomför idén spelar också självklart roll. Prissättning och själva genomförandet av idén kan också påverka stort.

Fast inget annat påverkar så mycket som ”när” vi genomför idén. Olof Stenhammar, som startade Optionsmarknaden i Sverige, försökte på 1960-talet att introducera datorspel i Sverige. Datorspel var en bra idé fast tidpunkten var helt fel för Svenskarna var helt enkelt inte mogna. När Bergsala AB lanserade Nintendo på 1980-talet, ja, då var tiden rätt.

Personligen har jag haft förmågan att vara för tidigt ute i mitt liv. När jag började programmera på 1980-talet var intresset lika lågt som det var för Internet i början på 2000-talet. Det har förhoppningsvis lärt mig mycket om vådan med att satsa för stort för tidigt inför kommande satsningar.

När du funderar över att göra något, tänk då på, att gör du det i rätt tid lyckas det – annars inte!

Kategorier
Utbildning

Hur får du Email att nå fram?

Är det spåret eller tåget som gör att vi når destinationen?

Vi som skickar email kommersiellt har en ständig utmaning, att email’en når sina mottagare. Email är fortfarande viktigaste kanalen för att kommunicera och utifrån statistik beror vart fjärde köp på att vi lyckats med vår email-kommunikation.

Men, hur vi gör för att så många som möjligt faktiskt får våra email? Ja, det här är en komplex och multifascetterad fråga där det inte finns något entydigt svar förutom ett; att skicka ”bra” email.

Vad är då ett ”bra” email? Ja, det beror förstås både på situationen såväl som på avsändares intentioner och mottagares reaktioner. Rent statistiskt översätter vi detta i öppningsgrad av email och hur många som klickar i emailet.

Är det bara du själv som kan se i ditt program för email-utskick hur många det var som öppnade och klickade i email’et? Nej, sanningen är att framförallt Microsoft och Google via Outlook och Gmail vet exakt samma sak.

När du nästa gång skickar ett email så kan tidigare öppningsfrekvens såväl som klickfrekvens i tidigare email påverka hur ditt nya email tas emot. Kommer det att hamna i ”Kampanj-fliken”, ”Primär-fliken” eller värst av allt i papperskorgen?

Att bygga upp en fungerande relation med mottagarna av dina email är något som tar tid och ovanstående tips är bara början. Vill du få mer tips och kanske konkret handledning så hör gärna av dig till mig, lennartsvanberg@lennartsvanberg.com?subject=email, så sätter vi igång!

Kategorier
News

AI – Vad är det?

Nu är Microsoft på väg att introducera AI(=Artificiell Intelligens) i Office-paketet. Sedan en tid har vi ChatGPT tillgängligt där du i klartext får svar på dina frågor – ibland rätt svar och ibland fel – ”there’s no guarantees”.

Vi tenderar att tro på sagor och troll, mystiska väsen och att intelligens kan finnas i maskiner. Ja, ChatGPT är oerhört kompetent och nya funktioner i Office-paketet kan gör alltifrån färdiga makron till långa stycken av text perfekta fast är det intelligens såsom vi människor historiskt definierat det?

Nej, vi människor är intelligenta för vi kan förutspå saker som ingen maskin kan göra – AI – är snarare en Avancerad Innovation, en bättre version, av nuvarande datorprogram. ChatGPT utgår ifrån den samlade textmassan från World Wide Web samt nytillkomna frågor vi hjälper den att korrigera – that’s it.

Det som vi fascineras mest över är att program likt ChatGPT kan skriva grammatiskt bra text. I mitt företag Lingmill.Com har vi gjort detta länge baserat på Lundaprofessorns Christian Balkenius forskning så Sverige är världsledande i denna gren – fast utan stora flöden av riskkapital blir det svårt att kapitalisera på kunskapen.

AI är alltså en fortsatt utveckling av datoriseringen där programmen blir mer och mer självstyrande. Vi människor producerar mer och mer information som publiceras på World Wide Web och denna information kan datorprogram använda sig av i syften såsom ChatGPT har.

Så datorer kommer fortfarande aldrig att komma på något som vi människor inte kommit på först. Datorer är dock bättre än oss nu på att samla in och analysera tillgänglig information för att ge oss snabba svar.

Använd AI för att bli bättre på vad du gör och inse att din vardag därmed underlättas när repetitiva analysuppgifter försvinner. Omfamna AI och ägna din tid åt att tänka nytt – för det kan inte datorer göra!