Sökmotorer – din bästa vän i marknadsföringen

Skrivet av Lennart Svanberg 1999-12-27

I internets linda så föddes behovet av att söka på Internet. Lösningen blev just sökmotorer som går igenom texten på hemsidorna för att matcha den sökning du gör eller människor som indexerar sidor för din och min bekvämlighet. Grafiska sökmotorer för igenkänning av grafik och bilder finns det dock inga än.

Du har möjlighet att påverka hur lätt dina sidor hittas av sökmotorerna genom att dels ha skrivit dina sidor väl, men också genom att anmäla dina sidor direkt till sökmotorerna. Som du läste ovan går det nu också att köpa sig en bra listning.

De automatiska sökmotorerna (t ex euroseek, altavista, excite) verkar i första hand utgå ifrån domännamnet, därefter rangordnas titelnamnet på dina sidor och slutligen det textade innehållet. Dessutom finns det möjlighet att ”hjälpa” sökmotorerna genom att ange en meta-tag med de keywords du vill ha. (Detta är en generell beskrivning som inbegriper de viktigaste sökmotorerna.)

En manuellt indexerad sökmotor som Yahoo utgår både ifrån automatiska sökningar på Internet och ifrån de sökningar som sökmotorns egna surfare gör. Därefter skapas ett index över Internet i olika ämnen.

Både i de hel-automatiska och i de manuellt styra sökmotorerna finns det möjlighet att föreslå en domän, ofta under rubriken ”Add URL”. Detta är dock inget som de alltid marknadsför så kraftigt varför möjligheten ibland inte är så uppenbar så det krävs lite letning.

Det finns inte två sökmotorer som är lika varandra och ingen sökmotor täcker mer än en bråkdel av Internets alla sidor. Därför är det en fördel att hålla sig informerad om utvecklingen. Lämpligen på denna sidan och på Searchenginewatch.

Metasökmotorer är en specialtyp av sökmotorer vilkas uppgift är att söka igenom flera olika sökmotorer samtidigt. Exempel pa dessa är svenska SeekInAll och amerikanska Dogpile