Firebase

Firebase är verktyget som utvecklats av Google för att kunna mäta våra mobila aktiviteter. Det är en integrerad del av Google Analytics och möjliggör mätandet av vem som besöker dig, vad dem gör och hur det bidrar värde till din organisation.